GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu laze
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Các sản phẩm nhựa có thể laze etch một mô hình mong muốn, chẳng hạn như: xác định mã vạch, hình ảnh, văn bản, nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu khác.
 

        GT MASTERBATCH CO.,LTD